įlavinti

įlavinti
įlãvinti tr.; LL274 įpratinti, įjudinti. | refl. LL311. \ lavinti; apsilavinti; įlavinti; išlavinti; pralavinti; prisilavinti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • apsilavinti — apsilãvinti šiek tiek išsilavinti: Ji norėjo apsišviesti, apsilavinti LzP. lavinti; apsilavinti; įlavinti; išlavinti; pralavinti; prisilavinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išlavinti — išlãvinti tr. išmiklinti, išprusinti, išmokyti: Tik ilgomis pratybomis galima išlavinti pirštus rš. Rūstos dienelės – tai pamokino, graudžios ašaros – tai išlavino JV819. | refl. tr., intr.: Išsilãvinus mergytė Sl. Pirmučiausia puolė prie knygų …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pralavinti — pralãvinti tr. šiek tiek išlavinti, pramokyti: Per du metu proto pralavinti negalėjo V.Kudir. Noriu tave šiek tiek pralavinti antropologijos rš. Prancūzas tiek pralavino savo mokinį, jog šis galėjo šokti su muzika J.Balč. Tinginys galima… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prisilavinti — prisilãvinti išsimokyti, prigusti: Arklys prisilavinęs iš kumelio (kumeliu dar būdamas) – mokėjo eiti Trk. Prisilavinas, kaip zuikį atrasti Šts. lavinti; apsilavinti; įlavinti; išlavinti; pralavinti; prisilavinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įprotinti — įprõtinti tr.; BzB287(MT388) įpratinti, įlavinti. protinti; įprotinti; išprotinti; paprotinti; suprotinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”